Moja oferta obejmuje obsługę firm w następujących zakresach

Prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów
 • Ewidencje dla celów rozliczenia podatku od towarów i usług
 • Ewidencja środków trwałych
 • Ewidencja wyposażenia
 • Obsługa pracowników, rozliczenia właścicieli
 • Rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
Prowadzenie ksiąg handlowych
 • Wszystkie ewidencje księgowe (księgi główne, pomocnicze, ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia, ewidencje dla celów rozliczenia podatku od towarów i usług)
 • Rozliczenie właścicieli
 • Obsługa pracowników
 • Rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
Prowadzenie ewidencji ryczałtowych
 • Ewidencji przychodów
 • Karty podatkowej
 • Ewidencje dla celów podatku od towarów i usług
 • Obsługa pracowników, rozliczenia właścicieli
 • Rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
Obsługa kadrowo płacowa
 • Listy płac
 • Imienne raporty osób ubezpieczonych (RMUA)
 • Deklaracje i rozliczenia ZUS
 • Naliczanie podatku od osób fizycznych (PIT-4R, PIT-11)
 • Przygotowywanie dla Zarządu (właścicieli) wszelkiego rodzaju sprawozdań dotyczących zatrudnienia

Prowadzenie uproszczonej księgowości dla Stowarzyszeń na nowych zasadach

Odzyskanie Vat-u od nieopłaconych faktur, tzw. ulga na złe długi

Wnioski do PFRON o zwrot składek ZUS

Wnioski o dofinansowanie z Urzędu Pracy na założenie działalności gospodarczej

Rozliczenie dotacji z Urzędu Pracy

Rozliczanie dotacji unijnych

Zarządzanie nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych
Prowadzenie książki budynku
Pilnowanie przeglądów
Bieżąca obsługa płatności
Rozliczanie/Naliczanie czynszów
Rozliczanie zużycia wody
Roczne zeznanie CIT